ระบบ RSA SYSTEM

หลักเกณฑ์การผ่านกิจกรรม Creative อาสา

ขั้นตอนที่ 1

ต้องลงทะเบียนตามระบบที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2

ประเมินกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3

แคปภาพหน้าจอในการเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 PART โดยต้องเห็นหน้าตนเองด้วย

ขั้นตอนที่ 4

ถ่ายภาพในการส่งมอบถุงผ้าให้กับคนในชุมชน แล้วอัพโหลดภาพลงระบบ

กำหนดการ Creative อาสา

13 Nov 2021
13 Nov 2021

กิจกรรม Creative อาสา

เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการเพิ่มส่งกำลังใจในการร่วมกิจกรรม โดยสามารถเข้าร่วมผ่าน ZOOM Meeting

เข้า ZOOM
14 Nov 2021
14 Nov 2021

ส่งภาพ "มอบถุงผ้า" ลงระบบ

น้องๆสามารถอัพโหลดภาพส่งมอบถุงผ้า รวมถึงภาพหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. หากไม่อัพโหลดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร

คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดภาพ
17 Nov 2021
17 Nov 2021

รับเกียรติบัตร

น้องๆที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม และทำครบทุกขั้นตอน จะสามารถรับเกียรติบัตรได้ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 (หากมีข้อมูลผิดพลาด ต้องการให้แก้ไข สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ภายในวันที่ 18 พ.ย. เท่านั้น)

คลิกที่นี่