โครงการพี่พอร์ตสอนน้อง ครั้งที่ 3

ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อช่วยแนะนำแนวทางให้กับน้องพอร์ตที่สนใจจะเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในรอบ Portfolio จากพี่ๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบพรอ์ตมาแล้ว

เพื่อช่วยแนะนำแนวทางให้กับน้องพอร์ตที่สนใจจะเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในรอบ Portfolio จากพี่ๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบพรอ์ตมาแล้ว