CREATIVE RSA EXPO 2021

ตอน ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ด่านหน้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00-19.30 น. ผ่าน ZOOM

กิจกรรมนี้คืออะไร ?

กิจกรรมที่รวมตัวเยาวชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นน้องมัธยม พี่มหา’ลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพราะยุคนี้อยู่หน้าจอแล้วมันเครียด ก็มาคลายเคลียดด้วยกัน… ในการร่วมกิจกรรมเพื่อ

#ส่งกำลังใจให้ทีมหมอ  #ส่งต่อพลังบวกให้ชุมชน

ผ่านกิจกรรมสุดสนุกทั้งงาน!!! ไม่ว่าจะเป็นฟังดนตรีสบายๆ ทำกระเป๋า DIY บันทึกภาพส่งกำลังใจ และอีกมากมายที่จะรวมพลังบวกส่งให้ทีมดด่านหน้า

กิจกรรมนี้ได้ทำอะไรบ้าง ?

💡 Part 1 การแสดงเปิดหมวกเวทีกลาง [ สมทบทุนจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์สังคม กับแคมเปญ 10 บาทในมือคือหนึ่งพลังสร้างสรรค์ชุมชนร่วมกัน ]
💡 Part 2 รวมพลังประดิษฐ์ของ D.I.Y.ให้ชุมชน [ ทำถุงผ้าจากเสื้อผ้าสะอาดที่ไม่ได้ใช้แล้วส่งต่อให้กับคนในชุมชน]
💡 Part 3 รวมสร้างประวัติศาสาสตร์ Creative More Recode ผลิต Content VDO ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ 1000 ZOOM

กิจกรรมนี้จะเจออะไรบ้าง

17.00 น.

เปิด ZOOM

น้องๆเข้า ZOOM เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

Meeting ID : 928 1583 6218

Passcode : 1010

17.30 น.

พิธีเปิด

ร่วมพิธีเปิดจากที่ปรึกษาเครือข่าย

17.40 น.

PART 1

ร่วมฟังดนตรีเพราะๆ กิจกรรมเปิดหมวก บริจาคสมทบทุน

18.10 น.

PART 2

ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋า DIY ให้ชุมชนใกล้บ้าน

18.45 น.

PART 3

บันทึกวีดีโอส่งกำลังใจ ผ่าน ZOOM

19.30 น.

เสร็จกิจกรรม

ส่งความประทับใจให้กับคนทั่งโลก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้อะไรบ้าง ?

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับ

เกียรติบัตรจิตอาสา

สำหรับน้องท่านใดที่ประสงค์ขอชั่วโมง กยศ. ก็ได้รับ

ชั่วโมง กยศ. (แจ้งมาลงทะเบียนวันงาน)

RSA SYSTEM 2021

ระบบอำนวยความสะดวกน้องๆในวันกิจกรรม Creative RSA Expo 2021 ในการใช้ตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียน ถามข้อสงสัยต่างๆ
0 วัน
0 ชั่วโมง
0 นาที
0 วินาที