CAMP MAT-TA-YOM

ค่ายของน้องมัธยม

รีวิว4

พี่พอร์ตสอนน้อง

ค่ายที่จะนำพี่ๆรอบพอร์ตพี่ก่อน มาจับมือน้องทำพอร์ตในค่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้กับน้องมัธยมที่กำลังเตรียมตัวเข้ารอบพอร์ต ระดับมหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า ส่งความรู้ รุ่นต่อรุ่น

รีวิว3

POKE CAMP MAT-TA-YOM

ค่ายที่น้องมัธยมจะได้ฝึกกระบวนการ เคาะ กระตุก ต่อมความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับมัธยมกันเลยทีเดียว จะได้มีความพร้อมที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ อีกทั้งยังได้เจอกับเพื่อนๆทุกภูมิภาคทั่วไทยในค่าย