เครือข่ายของการสร้างเยาวชนให้กล้าคิด พูด ทำ อย่างสร้างสรรค์

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม (CreativeMore)

กล้า

คิด

อย่างสร้างสรรค์

กล้า

พูด

อย่างสร้างสรรค์

กล้า

ทำ

อย่างสร้างสรรค์

" เพราะความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ "
พี่ปาโป๊ะ ธงชัย เลิศกาญจนาพร
ประธานเครือข่ายเยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม

เครือข่ายชมรมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คลิกที่โลโก้ชมรมเพื่อไปยังหน้าชมรม

Creative CAMP

ค่ายสำหรับ

น้องมัธยม

ค่ายสำหรับ

พี่มหา'ลัย

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย

ระบบเจ้าหน้าที่